Wednesday, March 24, 2010

Ahli PAS Jentera Penerangan

Realitinya seseorang itu tidak akan berubah pendiriannya melainkan setelah memperolehi maklumat. Begitu juga apabila seseorang itu hendak membeli sesuatu barangan ia perlu mendapatkan maklumat terlebih dahulu samada barangan itu memberi manfaat atau tidak kepada dirinya. Apa yang penting maklumat yang diperolehi hendaklah benar-benar tepat dan betul agar seseorang itu tidak tertipu apabila membuat pilihan.

Jadi apa-apa maklumat yang hendak disampaikan kepada masyarakat hendaklah benar-benar telus, benar, dan tepat jangan maklumat yang disampaikan hanya bertujuan untuk mengelirukan masyarakat demi kepentingan tertentu.

Sebagai jentera penerangan hendaklah pastikan tidak ada penyelewengan dalam penyampaian maklumat.

Kukuhkan lah perpaduan kaum Melayu dan jangan dipecahbelahkannya demi kuasa golongan tertentu.

No comments:

Post a Comment